Одбрана на магистерска, Иво Величковски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

23.07.2019 - 10:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 23.07.2019. (вторник), со почеток во 10.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Иво Величковски

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Компаративна анализа за оптимално решение при избор на конструкција кај долен строј на сообраќајници

MORE DETAIL