Одбрана на магистерска, Игор Николоски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

09.11.2020 - 10:00 am

End

Address

примена на средства за електронска комуникација   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 09.11.2020 (понеделник), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Игор Николоски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Споредба на 1Д и 2Д модели за хидраулички анализи кај брани со придружни објекти

MORE DETAIL