Одбрана на магистерска, Ирена Стајиќ

одбрана на магистерска

Start

10.02.2020 - 11:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 10.02.2020 (понеделник), со почеток во 11.00 часот во Сала за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Ирена Стајиќ

дипл.инж.арх. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Влијателни фактори за ефикасно градење индустриски објекти по моделот клуч на рака

MORE DETAIL