Одбрана на магистерска, Ирина Стрезовска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

15.11.2022 - 11:00 am

End

Address

Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 15.11.2022. (вторник) со почеток во 11.00 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Ирина Стрезовска дипл.инж.геот.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Пристап за проценка на геотехнички ризици при изведба на објекти врз слабо носиви почви

MORE DETAIL