Одбрана на магистерска, Катерина Кајтазова

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

03.05.2019 - 12:30 pm

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 03.05.2019. (петок), со почеток во 12.30 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Катерина Кајтазова

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Примена на геодетско моделирање во анализа на енергетска ефикасност на индустриски објекти

                                                                                       

MORE DETAIL