Одбрана на магистерска, Кристијан Василески

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

15.05.2018

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

 УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 15.05.2018. (вторник), со почеток  во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Кристијан Василески дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,,Инфраструктурните објекти нов фундаментален сегмент во националниот катастарски систем на недвижности

 

                                                                                                      

MORE DETAIL