Одбрана на магистерска, Марина Аврамоска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

13.06.2018

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

 

Соопштение

                                                                                                     

На ден 13.6.2018 г. (среда), со почеток  во 11.00 часот во Салата  за состаноци  при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Марина Аврамоска, дипл. град. инж.  јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,,ОПТИМИЗАЦИЈА НА МИКРО МАЛТЕР ЗА САМОВГРАДЛИВ БЕТОН СО ВАРОВНИЧКА ПРАШИНА

 

 

 

 

 

MORE DETAIL