Одбрана на магистерска, Марија Галевска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

22.12.2023 - 1:30 pm

End

Address

Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 22.12.2023. (петок) со почеток во 13.30 часот во училница бр.2 при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Марија Галевска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Определување на чувствителност на вибрации на меѓукатни конструкции преку мониторинг

 

 

MORE DETAIL