Одбрана на магистерска, Марија Зероска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

16.05.2023 - 4:00 pm

End

Address

Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 16.05.2023. (вторник) со почеток во 16.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Марија Зероска дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Ефекти од реструктуирање на земјоделското земјиште со постапка на консолидација”

 

 

MORE DETAIL