Одбрана на магистерска, Марија Станишоска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

06.07.2018

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 06.07.2018. (петок), со почеток  во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Марија Станишоска, дипл. геод. инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

„Еко и стаклени фасади како нови кофактори во уредувањето на вредноста на недвижностите”

 

MORE DETAIL