Одбрана на магистерска, Мартина Тренова

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

25.09.2019 - 11:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 25.09.2019. (среда), со почеток во 11.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Мартина Тренова

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Мерки за санација на железничка станична зграда – Гевгелија од неармирана ѕидарија

MORE DETAIL