Одбрана на магистерска, Мартин Цеков

graduationjpgforblog-e1491827091431
Одбрана на магистерска

Start

01.09.2022 - 11:00 am

End

Address

Сала за состаноци   View map
УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’
ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ
Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 01.09.2022. (четврток) со почеток во 13.00 часот воСалата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Мартин Цеков

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов:

,, Анализа на различни типови на санација на пукнатини при експлоатација и рехабилитација на коловозна конструкција

 

MORE DETAIL