Одбрана на магистерска, Мартин Цеков

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

02.05.2019 - 12:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 02.05.2019. (четврток), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Мартин Цеков

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Споредба на методите од Еврокод 7 со актуелната регулатива од областа на плитко фундирање

                                                                                       

MORE DETAIL