Одбрана на магистерска, Марјан Дејаноски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

14.12.2018 - 12:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 14.12.2018. (петок), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Марјан Дејаноски  дипл.геод.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Регистар на градежно земјиште како нова основа при реализација на урбанистичките планови

                                                                                       

MORE DETAIL