Одбрана на магистерска, Маја Стеваноска

одбрана на магистерска

Start

02.09.2022 - 11:00 am

End

Address

примена на средства за електронска комуникација   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 02.09.2022г (петок), со почеток во 11.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Маја Стеваноска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

                 ,, Проценка на звучна изолација и акустика во училници

MORE DETAIL