Одбрана на магистерска, Мила Смиљановска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

27.09.2019 - 12:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 27.09.2019. (петок) со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Мила Смиљановска

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Проектирање на енергетски колови како термо – активни конструкции

MORE DETAIL