Одбрана на магистерска, Мирослав Давидовски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

21.01.2019 - 12:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 21.01.2019. (понеделник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Мирослав Давидовски дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Примена на полимери зајакнати со влакна кај пешачки мостови

                                                                                       

MORE DETAIL