Одбрана на магистерска, Мите Марковски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

05.10.2022 - 12:00 am

End

Address

Училница бр.77 при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 05.10.2022. (среда) со почеток во 12.00 часот во Училница бр.77  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Мите Марковски

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Примена на летечка пепел за стабилизација на долен строј

MORE DETAIL