Одбрана на магистерска, Моника Велјановска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

06.06.2024 - 12:00 am

End

Address

Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 06.06.2024. (четврток) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Моника Велјановска дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,, Влијание на процесот на легализација на бесправно изградените објекти врз градењето без одобрение

 

 

MORE DETAIL