Одбрана на магистерска, Моника Петковска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

23.01.2024 - 12:00 am

End

Address

Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 23.01.2024. (вторник) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Моника Петковска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, АНАЛИЗА НА АРМИРАНОБЕТОНСКА КОНСТРУКЦИЈА ЗА РАЗЛИЧНО НИВО НА СЕИЗМИЧКО ДЕЈСТВО

MORE DETAIL