Одбрана на магистерска, Надица Јовановиќ

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

17.03.2020 - 11:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 17.03.2020 (вторник), со почеток во 11.00 часот во Сала за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Надица Јовановиќ

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Концепти на 3Д катастарски системи во дел од европските држави

MORE DETAIL