Одбрана на магистерска, Наташа Малијанска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

10.10.2018 - 1:00 pm

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 10.10.2018. (среда), со почеток во 13.00часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Наташа Малијанска дипл.геод.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Анализа на моделите за масовна процена со дефинирање на глобални вредносни рамки за недвижностите базирани врз ГеоИС

                                                                                       

MORE DETAIL