Одбрана на магистерска, Наташа Најдовска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

19.06.2018

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

 

Соопштение

                                                                                                     

На ден 19.6.2018 г. (вторник), со почеток  во 11.00 часот во Салата  за состаноци  при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Наташа Најдовска, дипл. град. инж.  јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

АНАЛИЗА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ВАРОВНИЧКАТА ПРАШИНА ВРЗ МОДУЛОТ НА ЕЛАСТИЧНОСТ НА САМОВГРАДЛИВИОТ БЕТОН

 

 

 

 

 

MORE DETAIL