Одбрана на магистерска, Никола Илиевски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

15.05.2023 - 12:00 pm

End

Address

Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 15.05.2023. (понеделник) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Никола Илиевски дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Оперативна анализа на динамички карактеристики на ветерници

 

 

MORE DETAIL