Одбрана на магистерска, Никола Узунов

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

15.03.2019 - 10:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 15.03.2019. (петок), со почеток во 10.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Никола Узунов

дипл.град. инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Врска помеѓу бетони со различни карактеристики

                                                                                       

MORE DETAIL