Одбрана на магистерска, Павле Петровски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

01.06.2022 - 11:00 am

End

Address

Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 1.06.2022 (среда), со почеток во 11.00 часот,

во Сала за состаноци при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Павле Петровски, дипл. инж. геот.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

Споредба на резултати од дводимензионални и тродимензионални анализи на почвени анкери

 

MORE DETAIL