Одбрана на магистерска, Перо Цветковски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

11.06.2021 - 11:00 am

End

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 11.06.2021 (петок), со почеток во 11.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Перо Цветковски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Анализа на стабилност на портали кај тунели

MORE DETAIL