Одбрана на магистерска, Петар Георгиев

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

07.10.2022 - 12:00 am

End

Address

Училница бр.77 при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 07.10.2022. (петок) со почеток во 10.00 часот во Училница бр.77  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Петар Георгиев

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

  ,,Симулационен модел за анализа на едно-акумулационен хидросистем

MORE DETAIL