Одбрана на магистерска, Петар Цветановски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

19.04.2019 - 11:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 19.04.2019. (петок), со почеток во 11.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Петар Цветановски

дипл.град. инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Автоматизирана калибрација на математички модели со конечни елементи за објекти изведени од ѕидарија

                                                                                       

MORE DETAIL