Одбрана на магистерска, Саша Јадровски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

08.02.2019 - 10:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 08.02.2019. (петок), со почеток во 14.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Саша Јадровски дипл.маш.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Примена на статистички методи во хидрологијата

                                                                                       

MORE DETAIL