Одбрана на магистерска, Сања Ристовска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

18.10.2019 - 12:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 18.10.2019. (петок), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Сања Ристовска

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

3Д КАТАСТАРСКИТЕ СИСТЕМИ КАКО ПРОГРЕСИВНИ МОЖНОСТИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПАЗАРНИ ВРЕДНОСТИ ЗА НЕДВИЖНОСТИТЕ

MORE DETAIL