Одбрана на магистерска, Софија Стојкоска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

06.06.2022 - 11:00 am

End

Address

примена на средства за електронска комуникација   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 07.06.2022 (вторник), со почеток во 11.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Софија Стојкоска, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

,,  Значењето и улогата на дизајнот и технолошко-функционалниот карактер на платформата е-кат шалтер во реализација на конкурентна сервисна политика на националниот катастарски систем   

MORE DETAIL