Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Дејан Геговски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

22.07.2020 - 12:00 am

End

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 22.07.2020 (среда), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Дејан Геговски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
„Оцена на доверливост на горниот строј на монтажни претходно напрегнати мостови”

MORE DETAIL