Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Ангелко Стојановски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

17.07.2020 - 12:00 am

End

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 17.07.2020 (петок), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Ангелко Стојановски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
„ Анализа на биаксијално товарени спрегнати столбови преку дијаграми на интеракција според Еврокод 4”

MORE DETAIL