Одбрана на магистерска, Стаматовски Дамјан

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

10.10.2018 - 12:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала бр.2   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 10.10.2018. (среда), со почеток во 12.00часот во Салата бр.2 при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Стаматовски Дамјан дипл.град.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Фактори кои влијаат на рокот за градење на објекти од областа на високоградбата

                                                                                       

MORE DETAIL