Одбрана на магистерска, Стефан Боцев

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

30.11.2022 - 1:00 pm

End

Address

Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 30.11.2022. (среда) со почеток во 13.00 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Стефан Боцев дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,,Анализа на технологија и методи на градба на гредни армиранобетонски мостови

 

MORE DETAIL