Одбрана на магистерска, Стефан Велков

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

30.05.2022 - 12:00 am

End

Address

примена на средства за електронска комуникација   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 30.05.2022 (понеделник), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Стефан Велков, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,, Споредбена анализа на аголен далеководен столб според македонски и европски стандарди

 

MORE DETAIL