Одбрана на магистерска, Стефан Станковски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

09.12.2019 - 12:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала бр.2   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 09.01.2020. (четврток), со почеток во 12.00 часот во училница бр.2 при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Стефан Станковски

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Моделирање, идентификација на конструкција и динамичка анализа на камбанарија на Соборен храм Св.Климент Охридски – Скопје

MORE DETAIL