Одбрана на магистерска, Теодора Тодороска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

05.10.2022 - 12:00 am

End

Address

Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 05.10.2022. (среда) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Теодора Тодороска

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

  ,,In situ мерења и предлози за подобрување на звучната изолациона моќ на преградни ѕидови

MORE DETAIL