Одбрана на магистерска, Тодор Ѓорѓиев

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

16.05.2023 - 9:00 am

End

Address

Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 16.05.2023. (вторник) со почеток во 09.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Тодор Ѓорѓиев дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Анализа на точноста на продукти добиени со беспилотни летала

 

 

MORE DETAIL