Одбрана на магистерска, Тони Јовановски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

16.03.2020 - 10:30 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 16.03.2020 (понеделник), со почеток во 10.30 часот во Сала за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Тони Јовановски

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Компарација меѓу МКС прописите и ЕN стандардите за мерење на индексот на триење SRI  им оцена на коефициентот на триење на коловозни површини со различен камен агрегат

MORE DETAIL