Одбрана на магистерска, Трајче Миланов

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

15.05.2023 - 9:00 am

End

Address

Сала за состаноци при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 15.05.2023. (понеделник) со почеток во 09.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Трајче Миланов дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Правно-технички постапки за спроведување на експропријација кај капитални објекти”

 

 

MORE DETAIL