Одбрана на магистерска, Трајчо Костадинов

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

08.05.2019 - 12:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 08.05.2019. (среда), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Трајчо Костадинов

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Оцена на потенцијалното загадување на водите од нестандардни и диви депонии

                                                                                       

MORE DETAIL