Одбрана на магистерска, Филип Мицковски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

06.11.2019 - 12:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 06.11.2019. (среда), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Филип Мицковски

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Експериментално и нумеричко определување на топлинските својства на цврсти полиуретански пени

MORE DETAIL