Одбрана на магистерска, Филип Попорданоски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

12.11.2018 - 12:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 12.11.2018. (понеделник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Филип Попорданоски дипл.град.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Влијание на факторот на формата и локацијата на станбениот објект врз неговата енергетска класа

                                                                                       

MORE DETAIL