Одбрана на магистерска, Филип Спасевски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

01.06.2022 - 12:00 am

End

Address

примена на средства за електронска комуникација   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 01.06.2022 (среда), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Филип Спасевски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,, Анализа на челична конструкција на далеководен столб во согласност на Еврокод

 

MORE DETAIL