Одбрана на магистерска, Фисник Имери

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

05.04.2019 - 11:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 05.04.2019. (петок), со почеток во 11.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Фисник Имери

дипл.град. инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Улогата на изведувачот на работите при градењето на објекти кај мали хидроелектрани

                                                                                       

MORE DETAIL