Одбрана на магистерска, Фросина Пановска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

09.04.2019 - 12:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 09.04.2019. (вторник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Фросина Пановска

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Симулационен модел за анализа на повеќеакумулационен хидроенергетски систем

                                                                                       

MORE DETAIL