Одбрана на магистерска, Фјола Селими

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

16.11.2022 - 12:00 am

End

Address

Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 16.11.2022. (среда) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Фјола Селими дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Имплементација на напредни технологии во националниот геодетско-катастарски информационен систем

MORE DETAIL