Одбрана на магистерска, Шпресим Ибраими

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

12.06.2018

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 12.06.2018. (вторник), со почеток  во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Шпресим Ибраими дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,,Сеизмички одговор на А.Б. рамовски конструкции со исполна ѕидарија со вклучена интеракција почва – конструкција

 

                                                                                                      

MORE DETAIL